Home

Latest News

Priodas Debbie ac Al’s 09.08.14

Dim Sylwadau News

This page is also available in: English

Well, cadwodd Debbie ei chyfrinach oddi wrth Al.  Nid oedd ganddo syniad ein bod am gyflwyno adloniant iddynt fel yr oeddynt am gerdded i fewn i’r Ystafell Briodasol yng Nghanolfan Busnes Bangor.  Rhoddwyd ein fersiwn o ‘Galon Lân’  idddynt a dyma’r awyrgylch yn troi yn drydanol iawn. Pob dymuniad da idynt yn y dyfodol.

Debbie and Al

 

 


Bangor Management Centre