Home

Latest News

Cryno Ddisg Newydd

Dim Sylwadau News

Bydd ein cryno ddisg newydd allan yn fuan.   ‘Rydym wedi recordio 12 darn yn barod gan gynnwys ‘Danny Boy’ a ‘Ddoi Di’m Yn Ôl i Gymru?’   Dim ond dwy arall i’w roi ‘yn y can’ yn ein sesiwn nesaf yn  Stiwdio Bryn Derwen a dyna hi. Diolch yn fawr i Laurie Gayne a  John Lawrence am edrych ar ein hôl mor dda.

Bryn Derwen Recording Studio