Home

Latest News

Priodas Debbie ac Al’s 09.08.14

Dim Sylwadau News

Well, cadwodd Debbie ei chyfrinach oddi wrth Al.  Nid oedd ganddo syniad ein bod am gyflwyno adloniant iddynt fel yr oeddynt am gerdded i fewn i’r Ystafell Briodasol yng Nghanolfan Busnes Bangor.  Rhoddwyd ein fersiwn o ‘Galon Lân’  idddynt a dyma’r awyrgylch yn troi yn drydanol iawn. Pob dymuniad da[…]

Read More »

Cryno Ddisg Newydd

Dim Sylwadau News

Bydd ein cryno ddisg newydd allan yn fuan.   ‘Rydym wedi recordio 12 darn yn barod gan gynnwys ‘Danny Boy’ a ‘Ddoi Di’m Yn Ôl i Gymru?’   Dim ond dwy arall i’w roi ‘yn y can’ yn ein sesiwn nesaf yn  Stiwdio Bryn Derwen a dyna hi. Diolch yn fawr[…]

Read More »