Home

Latest News

Cinio Blynyddol Côr Godre’r Aran Annual Dinner

No Comments News

We thoroughly enjoyed performing for members of the esteemed male voice choir, Côr Godre’r Aran,  from Llanuwchllyn last night.  The evening was held at Yr Eagles in the village. Profiad braf iawn oedd cael perfformio yng Nghinio Blynyddol Côr Godre’r Aran neithiwr.  Cynhaliwyd y noson yng Ngwesty yr Eagles yn Llanuwchllyn.[…]

Read More »