Home

Latest News

Venue Cymru Wedding Fayre

No Comments News

We will be appearing at the Venue Cymru Wedding Fayre on Sunday, April 26th 12 noon til 4pm.  We hope to see you there. Byddem yn Venue Cymru Llandudno dydd Sul, Ebrill 26ain 12 tan 4 y pnawn. Gobeithio eich gweld yno.

Read More »

Oriel House Wedding Open Day

No Comments News

We will be appearing at the Oriel House Wedding Day on Sunday, March 3rd, 12 noon til 4pm.  We hope to see you there. Byddem yn yr Oriel House Llanelwy dydd Sul, Mawrth 3ydd 12 tan 4 y pnawn. Gobeithio eich gweld yno.

Read More »

Cinio Blynyddol Côr Godre’r Aran Annual Dinner

No Comments News

We thoroughly enjoyed performing for members of the esteemed male voice choir, Côr Godre’r Aran,  from Llanuwchllyn last night.  The evening was held at Yr Eagles in the village. Profiad braf iawn oedd cael perfformio yng Nghinio Blynyddol Côr Godre’r Aran neithiwr.  Cynhaliwyd y noson yng Ngwesty yr Eagles yn Llanuwchllyn.[…]

Read More »