Home

Latest News

Gymanfa Eglwys Llangaffo, Hydref 6ed

Dim Sylwadau News

llangaffo

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn cael canu cân neu ddwy yng Nghymanfa Eglwys Llangaffo,
Nos Sul, Hydref 6ed.  Gobeithio cawn eich gweld yno.